The Plant พัฒนาการ 38

by Twenty nine design

654
ประเภทของโครงการ:
งานออกแบบภายใน
ผู้รับเหมาชื่อ:
Twenty nine design
ปีที่เริ่มโครงการ:
2016
ที่ตั้งของโครงการ:
The Plant พัฒนาการ 38
จังหวัด:
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โครงการเบื้องต้น:
โครงการ The Plant พัฒนาการ 38 งานดิบๆ เท่ๆ มันส์ๆ ดูมีสไตล์

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง