ปรับปรุง office Bcc

by Add Decoration

674
ประเภทของโครงการ:
งานออกแบบภายใน
ระยะเวลาออกแบบ:
1 เดือน
ที่ตั้งของโครงการ:
ธนบุรี
พื้นที่ใช้สอย:
102 ตร.ม
จังหวัด:
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โครงการเบื้องต้น:
ออกแบบ ปรับปรุง ส่่วน office บจก.แบริ่ง คอร์เปอเรชั่น

<p><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/add-decorationgmail-com/2017/81d29a94a768b1f76351850573a2aeeb.jpg”><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/add-decorationgmail-com/2017/5cfcd1cd1b864560773bc75bab0a47f9.jpg”></p>

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง