สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแก

by B Architects

727
ประเภทของโครงการ:
งานออกแบบสถาปัตยกรรม ภายนอก
สไตล์:
Modern
ปีที่เริ่มโครงการ:
2016
ที่ตั้งของโครงการ:
เทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม
พื้นที่ใช้สอย:
450 ตร.ม
จังหวัด:
สุรินทร์
โครงการเบื้องต้น:
อาคารส่วนต่อเติมด้านหลังของอาคารสำนักงานเดิม

<p><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/barchitects/2018/d088bf4f6694b26121b9e70852f33fb6-2.jpg”></p><p><br></p><p>เราต้องการให้อาคารมีมิติใหม่ๆเกิดกับอาคารราชการ  แต่ยังตอบสนองความต้องการเดิมๆได้ ยังเชื่อมโยงกับบริบทเดิมได้ดี </p><p>การออกแบบจึงพยายามคำนึงเรื่องสีเรื่องรูปร่างอาคารที่สอดคล้องกับอาคารเดิมแต่ทำให้โมเดิร์นขึ้น เน้นเรื่องประหยัดพลังงาน อย่างเช่นมีพื้นที่ให้ลมจากด้านหลังอาคาร(ทิศใต้)ซึ่งมีหนองน้ำขนาดใหญ่ พาความเย็นเข้าสู่โถงของตัวอาคารในชั้นต่างๆ และเน้นช่องเปิดที่เป็นกระจกเพียงด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นฝั่งทางเข้าอาคารพอดี</p><p><br></p><p><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/barchitects/2018/04ee36337f37ff495df0097af30a2dc4-2.jpg”></p><p><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/barchitects/2018/1a532140a2b98b2a6f9e3267db3f3b30.jpg”></p>


เราต้องการให้อาคารมีมิติใหม่ๆเกิดกับอาคารราชการ  แต่ยังตอบสนองความต้องการเดิมๆได้ ยังเชื่อมโยงกับบริบทเดิมได้ดี

การออกแบบจึงพยายามคำนึงเรื่องสีเรื่องรูปร่างอาคารที่สอดคล้องกับอาคารเดิมแต่ทำให้โมเดิร์นขึ้น เน้นเรื่องประหยัดพลังงาน อย่างเช่นมีพื้นที่ให้ลมจากด้านหลังอาคาร(ทิศใต้)ซึ่งมีหนองน้ำขนาดใหญ่ พาความเย็นเข้าสู่โถงของตัวอาคารในชั้นต่างๆ และเน้นช่องเปิดที่เป็นกระจกเพียงด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นฝั่งทางเข้าอาคารพอดี


เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง