Ozone Villa Phuket

by B Architects

757
ประเภทของโครงการ:
งานออกแบบสถาปัตยกรรม ภายนอก
ปีที่เริ่มโครงการ:
2014
พื้นที่ใช้สอย:
450 ตร.ม
จังหวัด:
ภูเก็ต
โครงการเบื้องต้น:
อาคารต้อนรับ ของโครงการ Ozone villa Phuket

<p>เริ่มจากฟังก์ชั่นความต้องการที่อยากสร้างโรงจอดรถบนที่พื้นลาดเอียง และมีอาคารต้อนรับเพื่อให้แขกได้เปลี่ยนยานพาหนะจากรถยนต์ส่วนตัวเป็นรถรับส่งของรีสอร์ท บริเวณนี้จึงถูกปรับระดับให้กลายเป็นพื้นระนาบสามชั้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ อาคารต้อนรับ และออฟฟิศที่อยู่ส่วนล่างสุด </p><p><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/barchitects/2018/9e93b653558a38121dfd22f25beb135c.jpg”></p><p><br>ลักษณะของอาคารเน้นให้มีพื้นที่โอ่โถง โล่ง โปร่งสบาย ตกแต่งในสไตล์ทรอปิคอลเผยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยร่วมสมัย แต่แฝงไปด้วยบรรยากาศของความหรูหรา ตัวอาคารด้านหน้าวางตำแหน่งให้หันไปทางทิศใต้เพื่อรับลม มีชายคายื่นยาวเพื่อกันแดดและกันฝน นอกจากมุมนี้จะสร้างจุดเด่นให้กับอาคารแล้วยังมากไปด้วยประโยชน์ เคาน์เตอร์ต้อนรับเลือกใช้โทนสีขาวเรียบง่าย เชื่อมไปยังด้านในโดยไม่มีประตูและผนังกั้น</p><p><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/barchitects/2018/a164dafd285bf9553091b9caab599128.jpg”></p><p><br>แม้ว่าตัวอาคารจะถูกออกแบบในสไตล์ทรอปิคอล แต่เทรนด์ที่อยู่อาศัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความนิยม ผู้ออกแบบจึงเลือกใช้วัสดุทดแทนไม้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้เทียม ผนังเสาปูนทำลวดลายคล้ายไม้ หรือแม้แต่หลังคาที่เป็นใบจากไม้เทียม เพื่อให้ได้รีสอร์ทที่สวยประหยัดพลังงานและประหยัดต้นทุนไปพร้อมกัน<img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/barchitects/2018/470aea13917b1ca6161f705a6f109ec5.jpg”></p><p><br><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/barchitects/2018/8400030b57b5fa844aeeccbb3ebb7841.jpg”></p><p><br><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/barchitects/2018/c9c81346e003749f0482eadaf341ebea.jpg”></p>

เริ่มจากฟังก์ชั่นความต้องการที่อยากสร้างโรงจอดรถบนที่พื้นลาดเอียง และมีอาคารต้อนรับเพื่อให้แขกได้เปลี่ยนยานพาหนะจากรถยนต์ส่วนตัวเป็นรถรับส่งของรีสอร์ท บริเวณนี้จึงถูกปรับระดับให้กลายเป็นพื้นระนาบสามชั้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ อาคารต้อนรับ และออฟฟิศที่อยู่ส่วนล่างสุด 


ลักษณะของอาคารเน้นให้มีพื้นที่โอ่โถง โล่ง โปร่งสบาย ตกแต่งในสไตล์ทรอปิคอลเผยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยร่วมสมัย แต่แฝงไปด้วยบรรยากาศของความหรูหรา ตัวอาคารด้านหน้าวางตำแหน่งให้หันไปทางทิศใต้เพื่อรับลม มีชายคายื่นยาวเพื่อกันแดดและกันฝน นอกจากมุมนี้จะสร้างจุดเด่นให้กับอาคารแล้วยังมากไปด้วยประโยชน์ เคาน์เตอร์ต้อนรับเลือกใช้โทนสีขาวเรียบง่าย เชื่อมไปยังด้านในโดยไม่มีประตูและผนังกั้น


แม้ว่าตัวอาคารจะถูกออกแบบในสไตล์ทรอปิคอล แต่เทรนด์ที่อยู่อาศัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความนิยม ผู้ออกแบบจึงเลือกใช้วัสดุทดแทนไม้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้เทียม ผนังเสาปูนทำลวดลายคล้ายไม้ หรือแม้แต่หลังคาที่เป็นใบจากไม้เทียม เพื่อให้ได้รีสอร์ทที่สวยประหยัดพลังงานและประหยัดต้นทุนไปพร้อมกันเจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง