สงบ

by CASAMIO

543
ประเภทของโครงการ:
งานออกแบบสถาปัตยกรรม ภายนอก
ระยะเวลาก่อสร้าง:
3 เดือน
พื้นที่ใช้สอย:
200 ตร.ม
จังหวัด:
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โครงการเบื้องต้น:
เมื่อถึง ณ เวลานึง คนเรามักต้องการสถานที่ๆมีความสงบ

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง