The Parkland Condo 3d

by Dezign66 studio

790
ลักษณะของโครงการ:
ออกแบบภายใน
จังหวัด:
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

zoloft online, cheap lioresal. <p>งานออกแบบคอนโด 2 ห้องที่ connect ถึงกันได้ โดยการปรับเปลี่ยนและทุบผนังให้ถึงกัน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการถอดแบบเพือเตรียมงานก่อสร้าง สไตล์การตกแต่ง เจ้าของห้องอยากให้ดูเป็นลอฟต์ที่สามารถสื่อถึงความเป็นไทยได้ เน้นวัสดุตกแต่งที่ดูเข้าถึงได้ง่าย เช่นพวกสังกะสีหรือไม้เก่าสไตล์เรโทร</p><p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/dezign66/2016/Dezign66-The-Parkland-Condo-3D-2.jpg"></p><p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/dezign66/2016/Dezign66-The-Parkland-Condo-3D-3.jpg"></p><p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/dezign66/2016/Dezign66-The-Parkland-Condo-3D-4.jpg"></p><p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/dezign66/2016/Dezign66-The-Parkland-Condo-3D-5.jpg"></p><p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/dezign66/2016/Dezign66-The-Parkland-Condo-3D-6.jpg"></p><p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/dezign66/2016/Dezign66-The-Parkland-Condo-3D-7.jpg"></p><p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/dezign66/2016/Dezign66-The-Parkland-Condo-3D-8.jpg"></p><p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/dezign66/2016/Dezign66-The-Parkland-Condo-3D-9.jpg"></p><p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/dezign66/2016/Dezign66-The-Parkland-Condo-3D-10.jpg"></p><p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/dezign66/2016/Dezign66-The-Parkland-Condo-3D-11.jpg"></p><p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/dezign66/2016/Dezign66-The-Parkland-Condo-3D-12.jpg"></p><p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/dezign66/2016/Dezign66-The-Parkland-Condo-3D-12-1.jpg"></p>

zoloft online, cheap lioresal.

งานออกแบบคอนโด 2 ห้องที่ connect ถึงกันได้ โดยการปรับเปลี่ยนและทุบผนังให้ถึงกัน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการถอดแบบเพือเตรียมงานก่อสร้าง สไตล์การตกแต่ง เจ้าของห้องอยากให้ดูเป็นลอฟต์ที่สามารถสื่อถึงความเป็นไทยได้ เน้นวัสดุตกแต่งที่ดูเข้าถึงได้ง่าย เช่นพวกสังกะสีหรือไม้เก่าสไตล์เรโทร

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง