The Red House on the backyard

by Hence Interior Design

782
ประเภทของโครงการ:
งานตกแต่งภายใน
ลักษณะของโครงการ:
Renovate
พื้นที่ใช้สอย:
24 ตร.ม
จังหวัด:
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

<h2>แบบ Plan โครงการนี้</h2><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/hence-interior-design/2016/Hence-Interior-Design-The-Red-House-on-the-Backyard-8.jpg"></p><p>สำหรับงาน The red house เป็นการรีโนเวทเรือนพักผ่อนหลังเล็กที่อยู่ในสวนหลังบ้าน เริ่มต้นกันที่ภาพถ่ายของตู้โทรศัพท์สีแดงสดที่มีแคแรคเตอร์ชัดเจน ที่ทางเจ้าของยื่นมาให้ พร้อมทั้งบอกฟังก์ชั่นการใช้งาน ทางเราจึงทำการต่อยอดทางความคิด โดยใช้รูปทรงเส้นสาย และสีสัน ทำการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของเรือนพักผ่อนเดิม ให้เป็นอาคารหลังเล็กสีแดงสดแอบซ่อนตัว อยู่ในบริบทอันเป็นที่อยู่อาศัยเดิม ทำให้มุมพักผ่อนเดิมๆดูไม่ธรรมดาอีกต่อไป</p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/hence-interior-design/2016/Hence-Interior-Design-The-Red-House-on-the-Backyard-2.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/hence-interior-design/2016/Hence-Interior-Design-The-Red-House-on-the-Backyard-3.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/hence-interior-design/2016/Hence-Interior-Design-The-Red-House-on-the-Backyard-4.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/hence-interior-design/2016/Hence-Interior-Design-The-Red-House-on-the-Backyard-5.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/hence-interior-design/2016/Hence-Interior-Design-The-Red-House-on-the-Backyard-6.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/hence-interior-design/2016/Hence-Interior-Design-The-Red-House-on-the-Backyard-7.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/hence-interior-design/2016/Hence-Interior-Design-The-Red-House-on-the-Backyard-9.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/hence-interior-design/2016/Hence-Interior-Design-The-Red-House-on-the-Backyard-10.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/hence-interior-design/2016/Hence-Interior-Design-The-Red-House-on-the-Backyard-11.jpg"></p><p> Photographer: Jakrapol Prachpruangkul </p> Tadacip without prescription, purchase dapoxetine.

แบบ Plan โครงการนี้

สำหรับงาน The red house เป็นการรีโนเวทเรือนพักผ่อนหลังเล็กที่อยู่ในสวนหลังบ้าน เริ่มต้นกันที่ภาพถ่ายของตู้โทรศัพท์สีแดงสดที่มีแคแรคเตอร์ชัดเจน ที่ทางเจ้าของยื่นมาให้ พร้อมทั้งบอกฟังก์ชั่นการใช้งาน ทางเราจึงทำการต่อยอดทางความคิด โดยใช้รูปทรงเส้นสาย และสีสัน ทำการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของเรือนพักผ่อนเดิม ให้เป็นอาคารหลังเล็กสีแดงสดแอบซ่อนตัว อยู่ในบริบทอันเป็นที่อยู่อาศัยเดิม ทำให้มุมพักผ่อนเดิมๆดูไม่ธรรมดาอีกต่อไป

 Photographer: Jakrapol Prachpruangkul 

Tadacip without preion, purchase dapoxetine.

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง