Food Villa Market

by I Like Design Studio

2208
ประเภทของโครงการ:
งานออกแบบสถาปัตยกรรม ภายนอก
ลักษณะของโครงการ:
ออกแบบภายใน และภายนอกของตลาด
ที่ตั้งของโครงการ:
ราชพฤกษ์
พื้นที่ใช้สอย:
4000 ตร.ม
จังหวัด:
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

<p><br></p><p><a allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" href="" style="border:0;" width="600"><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3875.231418657134!2d100.44203821436098!3d13.764913300699165!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e299e13b6292fd%3A0x9b759ce2fa313810!2sFOOD+VILLA+RATCHAPHRUEK!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1467122763696" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe></a></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/buildshake/2016/I-Like-Design-Food-Villa-Market-1.jpg"></p><h2><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/06/I-Like-Design-Food-Villa-Market-2.jpg"><br><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/06/I-Like-Design-Food-Villa-Market-9.jpg"><img src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/buildshake/2016/I-Like-Design-Food-Villa-Market-34.jpg"></h2><h2>Food Villa Market </h2><p>is a local open-air market open daily features outstanding standard of fresh market, offering a variety of high-quality food,life style shops and many more at a reasonable price.<br>This Project is divided into 4 areas which are</p><p>- Main Market Building (4,000 sq.m.)</p><p>         – providing over 400 stalls selling fresh food, sea food, prepared food and food court.</p><p>- Retail Shop Building – which has severalshops, restaurants, fashion shops, book store, pharmacy, etc.</p><p>- Starbucks Drive thru Building</p><p>- Plants and Pet shops</p><h2>ฟู้ดวิลล่า</h2><p>ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์กรุงเทพฯ เป็นโครงการตลาดสดรูปแบบใหม่ ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร 4 กลุ่ม<br>- อาคารตลาดสดพื้นที่ประมาณ 4,000 ตรม. รองรับพื้นที่แผงค้ากว่า 400 ร้านค้า จำหน่ายสินค้าประเภทของสด , อาหารทะเล , ผักผลไม้ ดอกไม้ และศูนย์อาหาร<br>- อาคารร้านค้าเป็นอาคารคอมมูนิตี้ มอลล์ สูง 2 ชั้นประกอบด้วยร้านอาหารและร้านค้าปลีก<br>- อาคาร Starbucks Drive Thru<br>- อาคารจำหน่ายสัตว์เลี้ยงและต้นไม้</p><p><img src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/buildshake/2016/I-Like-Design-Food-Villa-Market-32.jpg"><br><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/06/I-Like-Design-Food-Villa-Market-14.jpg"></p><p><br><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/06/I-Like-Design-Food-Villa-Market-17.jpg"></p><p><img src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/buildshake/2016/I-Like-Design-Food-Villa-Market-31.jpg"><br><br>Main Market Building has been designed in 2013 and officially launched in 2015. The building represented a “food production farm”, developed from farmhouses pattern merging each unit together in an order. The building facade is designed to be a translucent face to let thenatural light go through and glow inside out at night .The ventilation gap is set in two layers, at the top of gable roof itself and between the split levelsof each roof as appears in the elevation. Disordered signess and stuffarrangement have been remained by an architect to represent the ambience oflocal Thai market</p><p><br></p><p>อาคารตลาดเริ่มออกแบบปี 2013 และก่อสร้างแล้วเสร็จต้นปี 2015 เริ่มจากความต้องการของเจ้าของโครงการให้ Food villa สะท้อนความเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชนจึงมีแนวความคิดในการออกแบบเป็นฟาร์มซึ่งแต่ละฟาร์มผลิตอาหารที่แตกต่างกันมารวมตัวกันโดยรูปด้านของอาคารพัฒนารูปแบบมาจากเรือนโรงนานำมาร้อยเรียงแต่ละเรือนเข้าด้วยกันเกิดเป็นจังหวะทับซ้อนที่แตกต่างกันและด้านหน้าของอาคารเป็นวัสดุโปร่งแสงเพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารในเวลากลางวันและส่องแสงสว่างเวลากลางคืนด้วยแสงจากภายในอาคาร เน้นการระบายอากาศของอาคารมีการจัดวางตำแหน่งของช่องระบายอากาศที่หลังคาเป็นสองระนาบหนึ่งคือที่ด้านบนสุดของหลังคาจั่วและระหว่างจุดต่างระดับของหลังคาดังปรากฏในรูปด้านบรรยากาศภายใน ที่มีความไม่เป็นระเบียบของการวางสินค้า หรือป้ายร้านเป็นสิ่งที่สถาปนิกอยากคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของตลาดสดในรูปแบบเดิมๆ</p><p><img src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/06/I-Like-Design-Food-Villa-Market-23.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/06/I-Like-Design-Food-Villa-Market-21.jpg"></p><p><br></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/buildshake/2016/I-Like-Design-Food-Villa-Market-24.jpg"></p><p><br></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/buildshake/2016/I-Like-Design-Food-Villa-Market-35.jpg"></p><p><br></p> Silfar buy online, acquire zithromax.Food Villa Market 

is a local open-air market open daily features outstanding standard of fresh market, offering a variety of high-quality food,life style shops and many more at a reasonable price.
This Project is divided into 4 areas which are

- Main Market Building (4,000 sq.m.)

         - providing over 400 stalls selling fresh food, sea food, prepared food and food court.

- Retail Shop Building - which has severalshops, restaurants, fashion shops, book store, pharmacy, etc.

- Starbucks Drive thru Building

- Plants and Pet shops

ฟู้ดวิลล่า

ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์กรุงเทพฯ เป็นโครงการตลาดสดรูปแบบใหม่ ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร 4 กลุ่ม
- อาคารตลาดสดพื้นที่ประมาณ 4,000 ตรม. รองรับพื้นที่แผงค้ากว่า 400 ร้านค้า จำหน่ายสินค้าประเภทของสด , อาหารทะเล , ผักผลไม้ ดอกไม้ และศูนย์อาหาร
- อาคารร้านค้าเป็นอาคารคอมมูนิตี้ มอลล์ สูง 2 ชั้นประกอบด้วยร้านอาหารและร้านค้าปลีก
- อาคาร Starbucks Drive Thru
- อาคารจำหน่ายสัตว์เลี้ยงและต้นไม้

Main Market Building has been designed in 2013 and officially launched in 2015. The building represented a “food production farm”, developed from farmhouses pattern merging each unit together in an order. The building facade is designed to be a translucent face to let thenatural light go through and glow inside out at night .The ventilation gap is set in two layers, at the top of gable roof itself and between the split levelsof each roof as appears in the elevation. Disordered signess and stuffarrangement have been remained by an architect to represent the ambience oflocal Thai market


อาคารตลาดเริ่มออกแบบปี 2013 และก่อสร้างแล้วเสร็จต้นปี 2015 เริ่มจากความต้องการของเจ้าของโครงการให้ Food villa สะท้อนความเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชนจึงมีแนวความคิดในการออกแบบเป็นฟาร์มซึ่งแต่ละฟาร์มผลิตอาหารที่แตกต่างกันมารวมตัวกันโดยรูปด้านของอาคารพัฒนารูปแบบมาจากเรือนโรงนานำมาร้อยเรียงแต่ละเรือนเข้าด้วยกันเกิดเป็นจังหวะทับซ้อนที่แตกต่างกันและด้านหน้าของอาคารเป็นวัสดุโปร่งแสงเพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารในเวลากลางวันและส่องแสงสว่างเวลากลางคืนด้วยแสงจากภายในอาคาร เน้นการระบายอากาศของอาคารมีการจัดวางตำแหน่งของช่องระบายอากาศที่หลังคาเป็นสองระนาบหนึ่งคือที่ด้านบนสุดของหลังคาจั่วและระหว่างจุดต่างระดับของหลังคาดังปรากฏในรูปด้านบรรยากาศภายใน ที่มีความไม่เป็นระเบียบของการวางสินค้า หรือป้ายร้านเป็นสิ่งที่สถาปนิกอยากคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของตลาดสดในรูปแบบเดิมๆ
Silfar buy online, acquire zithromax.

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง