หอพัก 4 ชั้น ถ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพ

by ME29 Design Studio Co.,Ltd

807
ประเภทของโครงการ:
งานก่อสร้างและตกแต่ง
ลักษณะของโครงการ:
ออกแบบตกแต่งและก่อสร้างรับเหมา
ที่ตั้งของโครงการ:
ลาดพร้าว
จังหวัด:
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

<p>จากพื้นที่บ้านพักอาศับลูกค้าอยากทำเป็นหอพักเพื่อสร้างรายได้ที่มากขึ้นในระยะยาวจึงมีแนวความคิดสร้างหอพัก โดย บริษัทของเราได้รับโอกาสให้ทำการออกแบบและรับเหมา ดำเนินเรื่องทั้งหมดในการก่อสร้างให้อยู่ในงบที่ตกลงกัน</p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/me29designdtudio/2016/ME29-Design-Studio-4Storey-Dorm-at-Ladprao-2.jpg"><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/me29designdtudio/2016/ME29-Design-Studio-4Storey-Dorm-at-Ladprao-3.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/me29designdtudio/2016/ME29-Design-Studio-4Storey-Dorm-at-Ladprao-4.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/me29designdtudio/2016/ME29-Design-Studio-4Storey-Dorm-at-Ladprao-5.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/me29designdtudio/2016/ME29-Design-Studio-4Storey-Dorm-at-Ladprao-6.jpg"></p> Viagra Jelly online, zithromax online.

จากพื้นที่บ้านพักอาศับลูกค้าอยากทำเป็นหอพักเพื่อสร้างรายได้ที่มากขึ้นในระยะยาวจึงมีแนวความคิดสร้างหอพัก โดย บริษัทของเราได้รับโอกาสให้ทำการออกแบบและรับเหมา ดำเนินเรื่องทั้งหมดในการก่อสร้างให้อยู่ในงบที่ตกลงกัน

Viagra Jelly online, zithromax online.

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง