2016 Montrio Coffee @Nikhom 13

by passion design

619
ประเภทของโครงการ:
งานก่อสร้างและตกแต่ง
ระยะเวลาก่อสร้าง:
2 เดือน
ค่าก่อสร้าง:
1 ล้าน - 3 ล้าน บาท
นักออกแบบชื่อ:
K.SirichaT
ระยะเวลาออกแบบ:
15 เดือน
ค่าออกแบบ:
3 หมื่น - 6 หมื่น บาท
สไตล์:
Modern
ปีที่เริ่มโครงการ:
2016
ที่ตั้งของโครงการ:
นิคม ซอย 13 ร้านMontrio Coffee
พื้นที่ใช้สอย:
180 ตร.ม
จังหวัด:
ระยอง
โครงการเบื้องต้น:
ภายในร้านใช้ Designer เฉพาะด้านจริงๆ แม้กระทั้ง ดอกไม้ ฮวงจุ้ย interior เจ้าของ นิสัยนารักมากๆ ครับ

order cardura online cheap, generic zithromax. <p>Project  Montrio Coffee @ikhom Soi 13 Thailand<img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/passiondesign/2017/91c75645f82869b123cfa417ef551264.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/passiondesign/2017/92c3c7de801a32d1da71aa3a394663aa-1.jpg"></p><p><br></p>

order cardura online cheap, generic zithromax.

Project  Montrio Coffee @ikhom Soi 13 Thailand


เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง