ido Coffee @Banpae 2017 10

by passion design

431
ประเภทของโครงการ:
งานตกแต่งภายใน
ระยะเวลาก่อสร้าง:
2 เดือน
ค่าก่อสร้าง:
1 ล้าน - 3 ล้าน บาท
นักออกแบบชื่อ:
K.SirichaT
ระยะเวลาออกแบบ:
1 เดือน
ค่าออกแบบ:
1 แสน - 3 แสน บาท
สไตล์:
Modern
ปีที่เริ่มโครงการ:
2017
ที่ตั้งของโครงการ:
ตรงข้าม Big C บ้านเพ
พื้นที่ใช้สอย:
380 ตร.ม
จังหวัด:
ระยอง
โครงการเบื้องต้น:
ido Coffee BANPAE 1st interior design Award

<p>Project ido Coffee @Banpae Rayong Thailand   เป็น อะไรที่ทาง PASSION DESIGN ยินดีนำเสนอ เป็นอย่างยิ่ง ได้รับรางวัลออกแบบ เป็นอันดับ 1 inteior design Modern Classic by PASSION Desgn</p> buy Gold Vigra, cheap Zoloft.

Project ido Coffee @Banpae Rayong Thailand   เป็น อะไรที่ทาง PASSION DESIGN ยินดีนำเสนอ เป็นอย่างยิ่ง ได้รับรางวัลออกแบบ เป็นอันดับ 1 inteior design Modern Classic by PASSION Desgn

buy Gold Vigra, cheap Zoloft.

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง