NPP BOX OFFICE- Pint.Design.Studio

by Pint.Design Studio

1273
ลักษณะของโครงการ:
ออกแบบภายในและRenovate
ที่ตั้งของโครงการ:
พระประแดง
พื้นที่ใช้สอย:
90 ตร.ม
จังหวัด:
สมุทรปราการ

<h2>ภาพรวมของโครงการ</h2><p>Project : NPP BOX OFFICE</p><p>Owner : K-Une</p><p>Area : 90 sqm.</p><p>Location : Phra Pradaeng, Samut Prakan</p><p>- เป็นงาน Interior Renovate ออฟฟิตกล่องชื่อดังย่านสมุทรปราการ</p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/pint-designa/2016/Pint-Design-NP-Box-Office-2.jpg"></p><p><br></p><h2>พื้นที่ในการออกแบบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ</h2><p><strong>1. พื้นที่รับแขก รีแล็ค และรับบรีฟงาน</strong></p><p>ออกแบบให้มีการรื้อพื้นไม้ชั้น 2 ของตัวอาคาร เพือเปิด Space และเจาะช่องแสงให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาให้ได้มากที่สุด โดยกาจจัดวางเฟอร์นิเจอร์จะจัดให้เป็นเสมือนคาเฟ่ เพื่อให้มีความผ่อนคลาย ไม่เป็นทางการ</p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/pint-designa/2016/Pint-Design-NP-Box-Office-4.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/pint-designa/2016/Pint-Design-NP-Box-Office-3.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/pint-designa/2016/Pint-Design-NP-Box-Office-5.jpg"><strong>2. พื้นที่ออฟฟิต</strong></p><p>ออกแบบโดยใช้โทนสีที่สว่าง มีความอบอุ่น ผ่อนคลายและผสมกลิ่นอายของความวินเทจลงไป วัสดุที่ใช้จะเลือก วัสดุที่เน้นถึงการโชว์ลายและเนื้อแท้ของวัสดุนั้น และเพิ่มพื้นที่ด้านหลังเพื่อออกแบบให้เป็นสวนเล็กเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและพักสายตา</p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/pint-designa/2016/Pint-Design-NP-Box-Office-6.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/pint-designa/2016/Pint-Design-NP-Box-Office-7.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/pint-designa/2016/Pint-Design-NP-Box-Office-8.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/pint-designa/2016/Pint-Design-NP-Box-Office-9.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/pint-designa/2016/Pint-Design-NP-Box-Office-10.jpg"></p> buy zoloft online cheap, buy dapoxetine.

ภาพรวมของโครงการ

Project : NPP BOX OFFICE

Owner : K-Une

Area : 90 sqm.

Location : Phra Pradaeng, Samut Prakan

- เป็นงาน Interior Renovate ออฟฟิตกล่องชื่อดังย่านสมุทรปราการ


พื้นที่ในการออกแบบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1. พื้นที่รับแขก รีแล็ค และรับบรีฟงาน

ออกแบบให้มีการรื้อพื้นไม้ชั้น 2 ของตัวอาคาร เพือเปิด Space และเจาะช่องแสงให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาให้ได้มากที่สุด โดยกาจจัดวางเฟอร์นิเจอร์จะจัดให้เป็นเสมือนคาเฟ่ เพื่อให้มีความผ่อนคลาย ไม่เป็นทางการ

2. พื้นที่ออฟฟิต

ออกแบบโดยใช้โทนสีที่สว่าง มีความอบอุ่น ผ่อนคลายและผสมกลิ่นอายของความวินเทจลงไป วัสดุที่ใช้จะเลือก วัสดุที่เน้นถึงการโชว์ลายและเนื้อแท้ของวัสดุนั้น และเพิ่มพื้นที่ด้านหลังเพื่อออกแบบให้เป็นสวนเล็กเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและพักสายตา

buy zoloft online cheap, buy dapoxetine.

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง