sari-by-sansiri

by PRANAKORN DECORATE

642
ประเภทของโครงการ:
งานออกแบบภายใน
ระยะเวลาออกแบบ:
14 วัน
ค่าออกแบบ:
1 หมื่น - 3 หมื่น บาท
ผู้รับเหมาชื่อ:
บริษัท พระนคร เดคคอเรท จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง:
1 เดือน
ค่าก่อสร้าง:
1 แสน - 3 แสน บาท
สไตล์:
Modern
ปีที่เริ่มโครงการ:
2017
ที่ตั้งของโครงการ:
คอนโด ซาริ บาย แสนสิริ สุขุมวิท 64
พื้นที่ใช้สอย:
41 ตร.ม
จังหวัด:
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โครงการเบื้องต้น:
ทีมงานคุณภาพ เป็นกันเอง รวดเร็ว ประทับใจ

<p><br></p><p><br></p><p><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/pranakorndec/2017/7a2deab01653aac19c5346d7cfe365ac-1.jpg”></p><p><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/pranakorndec/2017/4c7409334a16775440381fefe6996638-1.jpg”></p><p><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/pranakorndec/2017/ef6ae229a2fbc9d0a5653c59076e6302.jpg”></p><p><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/pranakorndec/2017/b7d026c2afd921bf92c3f0cf4d1743cb-1.jpg”></p><p><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/pranakorndec/2017/52eecffa22a65412527957bb7afc81b3.jpg”></p><p><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/pranakorndec/2017/a30b8736535601e0c61f4fbcc880b0e7.jpg”></p><p><br></p><p><br></p>

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง