ห้องพักคุณกุ่ย

by T Space Design Studio

689
ลักษณะของโครงการ:
ออกแบบและตกแต่งภายใน
ที่ตั้งของโครงการ:
โรวแรมทรูสยาม ซอยศรีอยุธยา 12 พญาไท ราชเทวี, ปทุมวัน, 10400 กรุงเทพมหานคร, ไทย
จังหวัด:
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

<p>ทาง T Space ได้รับมอบหมาย ให้ทำการออกแบบและตกแต่งภายในให้กับห้องพักคุณกุ่ย ภายใน โรงแรม ทรูสยาม ที่ซอยรางน้ำ อนุสาวรีย์มาให้ชมกัน</p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-8.jpg"></p><h2>ภาพออกแบบภายในห้องที่ทาง T Space เป็นผู้ออกแบบ</h2><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-9.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-10.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-11.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-12-1.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-13.jpg"></p><p><br><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-14.jpg"></p><p><br><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-15.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-16.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-17.jpg"></p><h2>เมื่อแล้วเสร็จ</h2><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-2.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-3.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-4.jpg"></p><h2>ภาพระหว่างการก่อสร้าง Step by Step<br><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-5.jpg"><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-6.jpg"><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-7.jpg">ภาพความคืบหน้างานขึ้นเฟอร์นิเจอร์ที่โรงงาน</h2><p>ในการออกแบบลูกค้าต้องการความอบอุ่นและชอบในโทนสีของไม้สัก ทุกงานของเราจะใช้เป็นโครงไม้จริงปิดไม้อัดสัก ในงานนี้เลือกใช้ไม้อัดสักอิตาลีดูจากรูปภูเขาจะสวยงามมากค่ะ</p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-18.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-19.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-20.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-21.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-22.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-23.jpg"></p><p><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/t-spacedesignstudio/2016/T-Space-True-Siam-Hotel-at-Soi-Rang-Nam-24.jpg"></p> buy Super P-Force online, zithromax online.

ทาง T Space ได้รับมอบหมาย ให้ทำการออกแบบและตกแต่งภายในให้กับห้องพักคุณกุ่ย ภายใน โรงแรม ทรูสยาม ที่ซอยรางน้ำ อนุสาวรีย์มาให้ชมกัน

ภาพออกแบบภายในห้องที่ทาง T Space เป็นผู้ออกแบบเมื่อแล้วเสร็จ

ภาพระหว่างการก่อสร้าง Step by Step
ภาพความคืบหน้างานขึ้นเฟอร์นิเจอร์ที่โรงงาน

ในการออกแบบลูกค้าต้องการความอบอุ่นและชอบในโทนสีของไม้สัก ทุกงานของเราจะใช้เป็นโครงไม้จริงปิดไม้อัดสัก ในงานนี้เลือกใช้ไม้อัดสักอิตาลีดูจากรูปภูเขาจะสวยงามมากค่ะ

buy Super P-Force online, zithromax online.

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง