บ้านเดี่ยว หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ (นวลจันทร์)

by TaisaiInterdesign

492
ลักษณะของโครงการ:
ออกแบบและตกแต่งภายใน
ค่าก่อสร้าง:
6 แสน - 1 ล้าน บาท
ที่ตั้งของโครงการ:
นวลจันทร์
จังหวัด:
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

order zoloft, purchase dapoxetine. <h2>ลักษณะของงานในโครงการนี้ที่ดูแล</h2><p>รับผิดชอบในส่วนของงานออกแบบภายใน รวมทั้งงานตกแต่งด้วย Head Design by HERESAMExTAISAI</p><h2><img class="aligncenter size-large wp-image-4792" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/04/Taisai-Casa-View-Village-NuanChan-8-427×640.jpg" alt="Taisai – Casa View Village (NuanChan) (8)" height="640" style="width: 427px;"><img class="aligncenter size-large wp-image-4788" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/04/Taisai-Casa-View-Village-NuanChan-4-480×640.jpg" alt="Taisai – Casa View Village (NuanChan) (4)" height="640" style="width: 480px;"></h2><h2><img class="aligncenter size-large wp-image-4791" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/04/Taisai-Casa-View-Village-NuanChan-7-640×360.jpg" alt="Taisai – Casa View Village (NuanChan) (7)" height="360" style="width: 633px;"></h2><h2>งบประมาณของโครงการ</h2><p>ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและตกแต่งภายในทั้งหมด ประมาณ 650,000 บาท</p><h2><img class="aligncenter size-large wp-image-4786" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/04/Taisai-Casa-View-Village-NuanChan-2-640×346.jpg" alt="Taisai – Casa View Village (NuanChan) (2)" height="346" style="width: 633px;"><img class="aligncenter size-large wp-image-4787" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/04/Taisai-Casa-View-Village-NuanChan-3-640×360.jpg" alt="Taisai – Casa View Village (NuanChan) (3)" height="360" style="width: 633px;"><img class="aligncenter size-large wp-image-4790" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/04/Taisai-Casa-View-Village-NuanChan-6-640×480.jpg" alt="Taisai – Casa View Village (NuanChan) (6)" height="480" style="width: 633px;"><img class="aligncenter size-large wp-image-4789" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/04/Taisai-Casa-View-Village-NuanChan-5-640×480.jpg" alt="Taisai – Casa View Village (NuanChan) (5)" height="480" style="width: 633px;"></h2>

order zoloft, purchase dapoxetine.

ลักษณะของงานในโครงการนี้ที่ดูแล

รับผิดชอบในส่วนของงานออกแบบภายใน รวมทั้งงานตกแต่งด้วย Head Design by HERESAMExTAISAI

Taisai - Casa View Village (NuanChan) (8)Taisai - Casa View Village (NuanChan) (4)

Taisai - Casa View Village (NuanChan) (7)

งบประมาณของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและตกแต่งภายในทั้งหมด ประมาณ 650,000 บาท

Taisai - Casa View Village (NuanChan) (2)Taisai - Casa View Village (NuanChan) (3)Taisai - Casa View Village (NuanChan) (6)Taisai - Casa View Village (NuanChan) (5)

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง