ห้องคอนโด Star View พระราม3

by TaisaiInterdesign

1547
ลักษณะของโครงการ:
ออกแบบและตกแต่งภายใน
ค่าก่อสร้าง:
3 แสน - 6 แสน บาท
ที่ตั้งของโครงการ:
พระราม3
จังหวัด:
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

buy Viagra Jelly online, cheap Zoloft. <h2>ลักษณะของงานในโครงการนี้ที่ดูแล</h2><p>รับผิดชอบในส่วนของงานออกแบบภายใน รวมทั้งงานตกแต่งด้วย Design by KOYxBIRDWING</p><h2><img class="aligncenter size-large wp-image-4854" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/04/Taisai-Star-View-Rama-3-1-437×640.jpg" alt="Taisai – Star View Rama 3 (1)" height="640" style="width: 437px;"><img class="aligncenter size-large wp-image-4857" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/04/Taisai-Star-View-Rama-3-4-640×381.jpg" alt="Taisai – Star View Rama 3 (4)" height="381" style="width: 633px;"></h2><h2>งบประมาณของโครงการ</h2><p>ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและตกแต่งภายในทั้งหมด ประมาณ 500,000 บาท</p><h2><img class="aligncenter size-large wp-image-4859" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/04/Taisai-Star-View-Rama-3-6-349×640.jpg" alt="Taisai – Star View Rama 3 (6)" height="640" style="width: 349px;"><img class="aligncenter size-large wp-image-4855" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/04/Taisai-Star-View-Rama-3-2-359×640.jpg" alt="Taisai – Star View Rama 3 (2)" height="640" style="width: 359px;"><img class="aligncenter size-large wp-image-4856" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/2016/04/Taisai-Star-View-Rama-3-3-605×640.jpg" alt="Taisai – Star View Rama 3 (3)" height="640" style="width: 606px;"></h2>

buy Viagra Jelly online, cheap Zoloft.

ลักษณะของงานในโครงการนี้ที่ดูแล

รับผิดชอบในส่วนของงานออกแบบภายใน รวมทั้งงานตกแต่งด้วย Design by KOYxBIRDWING

Taisai - Star View Rama 3 (1)Taisai - Star View Rama 3 (4)

งบประมาณของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและตกแต่งภายในทั้งหมด ประมาณ 500,000 บาท

Taisai - Star View Rama 3 (6)Taisai - Star View Rama 3 (2)Taisai - Star View Rama 3 (3)

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง