ออกแบบตกแต่งออฟฟิต Style loft

by Warisphatthana

878
ลักษณะของโครงการ:
ออกแบบตกแต่งภายใน และงานเฟอร์นิเจอร์ Built-in
ระยะเวลาก่อสร้าง:
45 เดือน
ค่าก่อสร้าง:
6 แสน - 1 ล้าน บาท
ที่ตั้งของโครงการ:
โครงการเวนิส ดิไอริส วัชรพล
จังหวัด:
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

<p><br></p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="797"><tbody><tr height="28"><td align="left" height="28" width="797"><h2>Lay-out และ Detail ของงาน Furniture Built-in</h2><br><br><br><br><br><br><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/warisphatthana/2016/DPP_8546-3.jpg"><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/warisphatthana/2016/DPP_8557.jpg"><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/warisphatthana/2016/DPP_8542-1.jpg"><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/warisphatthana/2016/DPP_8581-2.jpg"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="797"><tbody><tr height="28"><td align="left" height="28" width="797"><h2 style="margin-left: 20px;"><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/warisphatthana/2016/DPP_8575-3.jpg"><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/warisphatthana/2016/DPP_8592-1.jpg"><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/warisphatthana/2016/DPP_8596.jpg"><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/warisphatthana/2016/DPP_8601.jpg"><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/warisphatthana/2016/DPP_8571.jpg"><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/warisphatthana/2016/DPP_8555.jpg"><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/warisphatthana/2016/DPP_8551-1.jpg">ภาพที่ทางเราออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อรอก่อสร้างจริง</h2><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/warisphatthana/2016/Warisphatthana-Interior-Office-Loft-Style-1.jpg"><br></td></tr></tbody></table><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/warisphatthana/2016/Warisphatthana-Interior-Office-Loft-Style-2.jpg"><br><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/warisphatthana/2016/Warisphatthana-Interior-Office-Loft-Style-4.jpg"><br><br><img class="fr-dib" src="https://www.buildshake.com/wp-content/uploads/warisphatthana/2016/Warisphatthana-Interior-Office-Loft-Style-6.jpg"><br><br></td></tr></tbody></table> purchase tadalafil, buy Zoloft online.


Lay-out และ Detail ของงาน Furniture Built-inภาพที่ทางเราออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อรอก่อสร้างจริงpurchase tadalafil, buy Zoloft online.

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง